Hedendaags Italië

Het Italië van de 21ste eeuw is een land met vele verschillende kanten. Of beter, een land met vele regio's of gewesten die onderling sterk van elkaar verschillen in tradities, levensstijl en, natuurlijk, keuken. Bindmiddel en vangnet in deze maatschappij is nog altijd de familie. Contacten en vriendschapsnetwerken zijn vaak de enige manier om vooruit te komen. Vele, vooral jonge, Italianen emigreren naar het buitenland om carrière te kunnen maken. Italië is de economische crisis van 2008 nog maar nauwelijks te boven. Veel van de traditionele kleine familiebedrijven zijn over de kop gegaan. De banken hebben het met hun slechte leningen nog altijd moeilijk. Toch is de huidige premier Paolo Gentiloni optimistisch. De derde economie van de eurozone staat er met een verwachte groei van 1,8% iets beter voor. Terwijl Gentiloni Italië voorbereidt op de parlementsverkiezingen van 4 maart 2018, is het een goed moment om het land onder de loep te nemen.